Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to część prawa cywilnego, która reguluje dziedziczenie praw i obowiązków po śmierci spadkodawcy: obejmuje wszystkie kwestie związane z prawnymi skutkami śmierci człowieka.

Adwokat sprawy spadkowe – Łódź

Kancelaria prawo spadkowe (Łódź) prowadzi sprawy spadkowe w wielu obszarach takich jak:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zachowek,
 • postępowanie o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia (wydziedziczenie),
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i polecenia,
 • podważenie testamentu,
 • przyjęcie spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza),
 • zaliczenie darowizn na schedę spadkową,
 • dział spadku.

 Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje:

 • jednorazowe konsultacje/porady prawne dla osób, które mają wątpliwości dotyczące prawa spadkowego,
 • przygotowanie pism procesowych takich jak wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, pozew o zachowek,
 • reprezentowanie klienta w sądzie.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w sprawach spadkowych?

O pewnej trudności spraw spadkowych decyduje nie tylko złożoność przepisów, ale też fakt, że w spory często uwikłanych jest wiele osób. Do spadku może być powołanych kilkunastu spadkobierców, niekiedy skonfliktowanych. W niektórych sytuacjach ustalenie ostatniej woli zmarłego nastręcza trudności, a interpretacja sytuacji może wymagać skorzystania z przepisów prawa spadkowego z różnych okresów. Z tych powodów spadkobiercy powinni przemyśleć zasadność skorzystania z usług dobrego adwokata od spraw spadkowych.


Kontakt
dobry prawnik i skuteczny adwokat z łodzi

Łukasz
Kwiatkowski

Dobry Prawnik / Skuteczny Adwokat

Przykładowe sprawy, z którymi zgłaszają się do nas klienci

Sporządzanie testamentów: Pomagamy klientom w opracowaniu testamentu, który jest dokumentem prawnym określającym sposób rozdziału ich majątku po śmierci. Nasz zespół prawników zapewnia fachowe doradztwo dotyczące różnych form testamentowych i pomaga w sporządzeniu testamentu zgodnie z indywidualnymi potrzebami i życzeniami klienta.

Postępowania spadkowe: Nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w procesach związanych z postępowaniami spadkowymi. Pomagamy naszym klientom w zgłoszeniu spadku, reprezentujemy ich interesy przed sądem oraz udzielamy pomocy w rozstrzyganiu wszelkich sporów spadkowych, które mogą pojawić się w trakcie postępowania.

Podział spadku: W przypadku, gdy dochodzi do konfliktów dotyczących podziału majątku spadkowego, nasi prawnicy pomogą w rozwiązaniu sporów i negocjacjach między spadkobiercami. Dążymy do osiągnięcia sprawiedliwego i zgodnego z prawem podziału majątku, uwzględniając indywidualne potrzeby i interesy klienta.

Unieważnienie testamentu: Jeśli istnieją wątpliwości co do ważności testamentu, nasi prawnicy mogą pomóc w procesie unieważnienia testamentu. Przeprowadzimy szczegółową analizę prawną sytuacji i reprezentujemy klienta w przypadku sporu dotyczącego ważności testamentu.

Adres

ul. 6 Sierpnia 74/2 | 90 - 646 Łódź