Kancelaria Prawna w Łodzi

Witaj na stronie naszej kancelarii prawnej

Kancelaria Adwokacka Łukasz Kwiatkowski

Kancelaria Adwokacka w Łodzi

Witaj w na stronie naszej kancelarii prawnej

Spory Sądowe Najwyższe standardy pracy

Adwokat w Łodzi

Witaj w na stronie naszej kancelarii prawnej

Obsługa Prawna Kompleksowe wsparcie

dobry prawnik i skuteczny adwokat z łodzi

Łukasz
Kwiatkowski

Dobry Prawnik / Skuteczny Adwokat

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji, stypendysta rektora UŁ dla najlepszych studentów.

Ukończył aplikację adwokacją w Izbie Adwokackiej w Łodzi, uzyskując pozytywny wynik z egzaminu zawodowego.W ramach prowadzonej indywidualnej kancelarii adwokackiej kieruję się przede wszystkim kanonem zasad etycznych, gwarantujących rzetelną i profesjonalną pomoc prawną. Swym zaangażowaniem w zakresie prowadzonych spraw rozwija życiową pasję, jaką jest pomoc w zakresie procesu wykładni i stosowania prawa.

Kontakt

Adwokat Łódź, kancelaria adwokacka Łukasza Kwiatkowskiego

Moją specjalizacją, a zarazem pasją życiową jest udzielanie pomocy w zakresie procesu wykładni i stosowania prawa. Jako adwokat podejmuję się czynności z różnych dziedzin legislacyjnych – od wsparcia w sprawach rodzinnych aż po stałą obsługę prawną firm. W kontaktach z klientami moja kancelaria adwokacka cechuje się dbałością o przejrzystą komunikację, wyjaśnianie zawiłości prawa oraz realną ocenę możliwości w podejmowanych działaniach.

Kancelaria Adwokacka Łukasz Kwiatkowski – o mnie

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Aplikację odbyłem w Izbie Adwokackiej w Łodzi, uzyskując pozytywny wynik egzaminu zawodowego. Obecnie moja indywidualna kancelaria prawna zajmuje się świadczeniem klientom pomocy w szerokim zakresie spraw, między innymi z dziedzin prawa karnego, administracyjnego, cywilnego i rodzinnego. We wszystkich działaniach kieruję się przede wszystkim kanonem zasad etycznych, które powinien reprezentować sobą adwokat.

Jakiego rodzaju pomocy prawnej udziela moja kancelaria adwokacka?

Zakres czynności, jakich mogę się podjąć dla moich klientów lub w ich imieniu, jest bardzo szeroki. Obejmuje on przede wszystkim reprezentację adwokata przed sądem każdego szczebla — mogę działać w charakterze obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego w sprawie karnej lub strony sporu cywilnego. Zajmuję się także sporządzaniem dokumentacji, przygotowywaniem pism procesowych oraz opiniowaniem i spisywaniem umów z zachowaniem pełnej poprawności prawno-formalnej. Klienci mojej indywidualnej kancelarii adwokackiej mogą liczyć również na rzetelne porady prawne, podczas których pomagam w doborze odpowiednich rozwiązań w przedstawionej sprawie.

Pomoc adwokata świadczę dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz spółek prawa cywilnego. Mogę nie tylko udzielić pomocy w rozwiązywaniu konkretnych spraw, lecz także podjąć się stałej obsługi lub wykonywania powtarzalnych czynności prawnych w ramach abonamentu. Moja kancelaria adwokacka znajduje się w Łodzi, jednak jako prawnik podejmuję się reprezentacji klientów i innych form pomocy na terenie całej Polski.

Dlaczego warto skorzystać z usług adwokata w Łodzi?

Nie bez przyczyny uważa się polskie prawo za skomplikowane. Składają się nań setki przepisów zawartych w dziesiątkach wielokrotnie nowelizowanych ustaw i aktów wykonawczych, do tego dochodzi orzecznictwo sądów, które także jest źródłem prawa. Samodzielne poszukiwanie odpowiedzi, a tym bardziej występowanie w sądzie wiąże się z ryzykiem przegrania sprawy nawet w sytuacji, gdy osoba taka ma rację. W sądzie ważne jest jednak również dotrzymanie terminów, skompletowanie załączników i odpowiednie argumentowanie. Prawidłowo umocowany adwokat może podjąć się działań na rzecz klienta przed wszystkimi organami administracji oraz sądami we wszystkich instancjach. Zapewnia to klientowi ochronę niezależnie od tego, na jakim etapie będzie jego sprawa.

Kancelaria adwokacka z Łodzi

"Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej."

Zamów bezpłatną
konsultację

Zadzwoń lub napisz do nas

Dziękujemy
Przepraszamy. Wystąpił błąd.