Jazda po alkoholu

Prawo karne

Jazda po alkoholu, odzyskiwanie prawa jazdy

Prowadzenie auta pod wpływem jest jednym z głównych czynów zabronionych, jakie popełniają kierowcy na polskich drogach. Jazda po alkoholu jest nie tylko powszechna, ale i surowo karana. Z tego względu sprawca powinien rozważyć kontakt z prawnikiem jeszcze przed złożeniem zeznań i rozpoczęciem postępowania. Podjęcie odpowiednich działań, które zaproponuje adwokat, może mieć różne skutki – na przykład odzyskanie prawa jazdy czy złagodzenie bądź nawet warunkowe umorzenie wyroku.


Kontakt
dobry prawnik i skuteczny adwokat z łodzi

Łukasz
Kwiatkowski

Dobry Prawnik / Skuteczny Adwokat

Kwalifikacja procesowa jazdy pod wpływem — przestępstwo czy wykroczenie?

Kluczowym czynnikiem w ocenie kierowcy jest stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, podczas prowadzenia auta dopuszczalne jest 0,2 promila we krwi. Wynik pomiędzy 0,2 a 0,5 promila (czyli około 0,1-0,25 mg/dm3 w wydychanym powietrzu) jest kwalifikowany jako stan po użyciu alkoholu, a więc wykroczenie na podstawie art. 87 kw. Jeśli ilość ta przekroczy 0,5 promila, kierujący jest uznawany za nietrzeźwego i popełnia przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego. W praktyce adwokaci często spotykają się z sytuacjami, gdzie wynik mieścił się w granicy błędu pomiarowego – odpowiednie wnioski dowodowe mogą doprowadzić do zmiany kwalifikacji czynu.

Kary za jazdę po spożyciu alkoholu

Kodeks karny jest w tej kwestii bardzo surowy. Sąd może zadecydować o wysokiej grzywnie, konieczności pokrycia kosztów procesowych, zastosować długotrwały zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet skonfiskować pojazd na rzecz skarbu państwa. Co więcej, kary mogą być znacznie wyższe, jeśli sprawca jest recydywistą. Do złagodzenia wyroku w legalny sposób wymagane jest długotrwałe, poparte licznymi dowodami i wnioskami postępowanie. W wielu kwestiach kierującemu po alkoholu może pomóc prawnik – od prawa jazdy i warunków jego odzyskania, aż po zmniejszenie kar finansowych i złagodzenie innych sankcji.

Jazda po alkoholu – czy warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe?

W wyjątkowych sytuacjach sąd może zastosować warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie prowadzenia po alkoholu. Dzieje się tak jednak tylko w wypadku przestępstw, ponieważ w wypadku wykroczeń prawo nie przewiduje takiej możliwości. Z inicjatywy sądu lub organów ścigania stosuje się je bardzo rzadko w sprawach, których przedmiotem jest jazda po pijanemu. Adwokat reprezentujący oskarżonego może jednak się o nie starać w sytuacjach, gdy sprawca nie był karany za przestępstwa umyślne — sąd przeanalizuje także jego sytuację życiową. W wypadku uzyskania warunkowego umorzenia sprawy kierowcę wciąż czeka zatrzymanie prawa jazdy, jednak nie musi on wtedy ponownie zdawać egzaminu.

Adres

ul. 6 Sierpnia 74/2 | 90 - 646 Łódź