Dochodzenie odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań

Odszkodowania

Jedną z moich specjalizacji jest wspieranie klientów w uzyskaniu należytej rekompensaty finansowej za poniesione szkody. Kancelaria Łukasz Kwiatkowski świadczy pomoc w uzyskaniu odszkodowania i dochodzeniu roszczeń. Klientów reprezentuję w sprawach związanych z wypadkami przy pracy, zdarzeniami komunikacyjnymi, błędami medycznymi, a także w sporach z ubezpieczalniami.

Reprezentacja adwokata w sprawach o odszkodowania – dlaczego jest ważna?

Odszkodowania stanowią ważny element systemu prawnego, ponieważ mają na celu rekompensowanie szkód poniesionych przez osoby fizyczne i prawne. W wielu obszarach życia codziennego może dojść do nieszczęśliwego wypadku lub wyrządzenia szkody – umyślnie bądź nie. Sprawcy takich zdarzeń oraz ubezpieczyciele nie zawsze jednak są skłonni w pełni zrekompensować straty materialne i osobiste, jakich doznał poszkodowany. Odzyskiwanie odszkodowań prowadzone przez kancelarię polega przede wszystkim na doradztwie, analizowaniu możliwości w zakresie dochodzenia roszczeń oraz reprezentacji przed sądem.

Kancelaria odszkodowawcza Łukasz Kwiatkowski – zakres usług

Nasz zespół w ramach dochodzenia i odzyskiwania odszkodowań może podjąć się szerokiego spektrum czynności prawnych. Do najważniejszych z usług kancelarii należą:

    1. Ocena roszczenia: Ocena roszczenia: przeprowadzimy analizę Twojej sytuacji, zgromadzimy dowody i dokumentację niezbędną do przedstawienia przed sądem oraz ocenimy szansę na uzyskanie konkretnych kwot w drodze postępowania.

    2. Reprezentacja i pomoc w negocjacjach z ubezpieczycielami, firmami i innymi stronami będącymi sprawcami szkody:podczas nich staramy się uzyskać sprawiedliwą rekompensatę finansową za poniesione straty.

    3. Dochodzenie odszkodowań drogą polubowną: oferujemy obsługę czynności przed- i pozasądowych. Jeśli jest możliwość osiągnięcia porozumienia bez konieczności kierowania sprawy do sądu, nasza kancelaria odszkodowawcza skontaktuje się ze sprawcą szkody lub ubezpieczycielem i spróbuje uzyskać proporcjonalną do konsekwencji zdarzenia rekompensatę.

    4. Postępowania sądowe: kiedy powyższe kroki nie przyniosą rezultatów i nie pozwolą na odzyskanie odpowiedniej kwoty, nasza kancelaria świadczy pomoc również w zakresie reprezentacji przed sądem. Obejmuje ona przygotowanie pozwów i materiałów dowodowych, prowadzenie postępowania oraz podejmowanie innych działań prawnych w celu ochrony Twoich interesów — łącznie z monitorowaniem czynności podejmowanych przez inne strony procesu oraz monitorowaniem terminów.

    5. Pomoc w uzyskaniu świadczeń z ubezpieczenia: jeśli szkody są nim objęte, pomagamy w dochodzeniu i odzyskiwaniu należnych kwot odszkodowania — również w sytuacjach, gdy ubezpieczyciel wystosuje odmowę wypłaty środków.

Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowania obejmuje wszystkie działania niezbędne do ochrony Twoich praw i interesów. Nasza kancelaria podejmuje się wyczerpujących przygotowań do postępowania, aby wyznaczyć realne możliwości w zakresie dochodzenia roszczeń w wypadku Twojej sprawy. Nasz zespół prawników jest gotów służyć Ci pomocą i reprezentacją, aby zapewnić Ci sprawiedliwość i wesprzeć Cię w uzyskaniu należnych świadczeń.